Rezervácie ubytovania na čísle 046/290 16 84
HISTÓRIA

História DSZSU

Po prvej vojne si slovenský národ vybojoval národnú slobodu a s bratským českým národom začal budovať novú spoločnú vlasť ČSR. Národná sloboda priniesla Slovákom nový život, slobodný rozlet a kultúrny rozvoj. V tom čase sme okrem niekoľkých miestnych spevokolov nemali celonárodné spevácke teleso. Tento stav najviac pociťovali predstavitelia slovenskej kultúry – slovenskí učitelia. Priam živelne cítili túžbu vyspievať krásy slovenskej piesne a zborovým spevom ju pestovať a povznášať.

Krásnu myšlienku treba realizovať, preto sa niekoľkí učitelia z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova rozhodli založiť spevokol Trenčianskych učiteľov. Zišlo sa ich však iba 26. Boli ale zapálení láskou k zborovému spevu a rozhodnutí vytvoriť celonárodné spevácke teleso. Inšpiráciou im bolo vystúpenie Pěveckého sdružení moravských učitel – PSMU.

3. marca pozvali prof. Miloša Ruppeldta – správcu a prvej hudobnej školy na Slovensku. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj učitelia z Nitrianskej župy a založili zbor s názvom „Spevokol slovenských učiteľov“, neskôr zmenili názov na „Spevácky sbor slovenských učiteľov – SSSU (dnes SZSU po jazykovej úprave).

Členovia zboru často cestovali v noci, aby prišli včas na miesta cvičenia. Po vystúpení zase cestovali nocou domov, aby prišli včas do práce. Rodila sa myšlienka mať vlastné prístrešie – vlastný domov. Na realizáciu tejto myšlienky sa podujal aktívny člen Janko Geryk a prevzal na seba všetku zodpovednosť spojenú s touto náročnou úlohou.

Penzión v Trenčianskych Tepliciach - ubytovanie

Pán Geryk vymohol od obce Trenčianske Teplice zadarmo pozemok, architekt Harminc vypracoval plány a stavitelia sa pustili do práce na jeho vlastnú päsť. Vtedy členovia zboru prispievali zo súkromných zárobkov 1 000 Kč ročne na činnosť zboru a firma Ing. Adanca a Ing. Štrebingera realizovala stavbu budovy. Bola vyhlásená tehličková korunová akcia, no nepriniesla očakávané výsledky. Vzácne pochopenie slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili za stavebných prispievateľov, umožnilo realizovať stavbu Domova SZSU. Prihlásilo sa 2 000 prispievateľov. Z ich (350 Kč) a zo štátnych podpôr a subvencií sa podarilo zabezpečiť podstatnú časť nákladov na stavbe. Domov SZSU ostane trvalým pamätníkom obetavosti a vytrvalej práce nášho zboru (J. Geryk – Rozpomienky na Domov SZSU). Slávnosť otvorenia Domova SZSU a dvanásťročného trvania zboru sa uskutočnila 16. júla 1933 za prítomnosti verejných a kultúrnych činiteľov. Do roku 1961 bol Domov SZSU majetkom SZSU a po zoštátnení sa stal majetkom štátu, teraz spravuje Ministerstvo školstva SR ako svoju priamoriadenú príspevkovú organizáciu.


Ubytujte sa v našom penzióne. Informácie o aktuálnej voľnej kapacite a rezervácie na čísle 046/290 16 84.